Skip to content

Informació

Informació per als comunicants

Cada comunicació tindrà una extensió màxima de 20 pàgines a doble espai (incloent bibliografia i notes).

S’obre un termini de presentació de propostes de comunicacions fins al 30 d’octubre de 2011.

Cada proposta haurà de constar de les següents dades: títol de la comunicació, resum (entre 5 i
10 línies de text), nom i cognoms del comunicant, adreça postal i correu electrònic de contacte,
professió, institució en la qual treballa o a la qual està vinculat.

Les propostes s’enviaran per correu electrònic a la següent adreça: gruprecercacsii@udg.edu

Un Comitè Científic estudiarà les propostes presentades i informarà per escrit de la seva
admissió en el termini màxim d’un mes.

Els textos de les comunicacions es lliuraran en format digital per a la seva publicació en el 
termini que fixi el Comitè Organitzador.

Les comunicacions, que reuneixin les condicions
 exigibles de rigor científic es recolliran en un volum d’actes.

S’informarà de les normes de 
publicació amb l’acceptació de la comunicació, que es notificarà a cada sol·licitant per correu 
electrònic.


Informació per als assistents

Es lliurarà un certificat d’assistència a aquells que acreditin haver participat en les Jornades 
mitjançant un sistema de signatures.

Es concedirà un crèdit de lliure elecció pels estudiants universitaris de llicenciatura que realitzin 
aquesta activitat.

Quotes d’inscripció

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària o ingrés en un compte a La Caixa,

Compte: ES16 2100 8332 2123 0002 1468
1.

Assistents:

Quota ordinària: 45 €

Estudiants i llicenciats aturats: 15 €

Estudiants de la UdG: 7 €

Comunicants: Gratuït

Anuncis
%d bloggers like this: